Tävlingsorganisationsbeskrivning

För att underlätta vid arrangemang finns beskrivningar av vad olika funktioner innebär.

Arbetskväll

Arenaansvarig

Banläggare

Barnpassning

Café Rodhenloppet        Marka tävling      Inköp        Prislista    

Elansvarig

Marknadsföring

Miniknat

Målchef

Parkering

Prisutdelning

Sanitetsansvarig

Sekretariatsansvarig

Skyltansvarig

Speaker

Startchef

Tävlingsledare

Vätskekontroll

 

 

Här samlar vi erfarenheter av olika slag från våra arrangemang. Det kan handla om saker som kan göras bättre/på annat sätt eller något som fungerade bra och som vi ska komma ihåg till nästa gång. 

Erfarenheter från våra tävlingar 2017.pdf

Rodhenmedeln 2018 erfarenheter.pdf

DM Medel och Rodhenloppet 2019