Info om klubbens kartor

Vi har kartor i anslutning till tätorterna Alunda, Gimo, Harg, Öregrund och Östhammar. Dessutom finns en karta vid våran klubblokal i Uppskedika.

Om ni är intresserad av att köpa kartor kontaktar ni Göran Andersson 070-3036909 eller Jonas Eklund (jonaseklund72(at)hotmail.com).

Rutin för revidering av kartor

Alla klubbmedlemmar har rätt att göra enklare justeringar på våra kartor. Med enklare justeringar avses ex att rita in nya stigar, hyggen eller andra mindre förändringar.

För att få en kvalitetssäkring av dessa revideringar, ritas önskade ändringar in med röd penna på kartan, helst i skala 1:5000. Kartan scannas/fotograferas och skickas till Jonas som utför själva ändringen i OCAD. Jonas lägger tillbaka orginalkartan i kartarkivet där brukaren hämtar densamma. Denna rutin är mycket viktig för att inte flera original skall figurera inom klubben. Jonas är också behjälplig med att göra kartutsitt ur kartbaserna.

Ett tips är att använda sin GPS klocka för att lägga in linjeobjekt som exempelvis stigar och beståndskanter. Då skickas GPX filen eller FIT filen över till Jonas med kort beskrivning i mailform om vad revideringen består i  tillsammans med ett fotat underlag likt ovan så att han vet vad som skall justeras.

Inför tävlingar kan Jonas också hjälpa eller konsultera banläggare med att göra layouter

Kartfiler (Kommer snart)

Du som är medlem i klubben har möjlighet att få tillgång till kartorna i OCAD-format om du loggar in. Du hittar dem under Medlemssidor / OCAD-filer