Rodhnytt

Klubbens medlemstidning RODH-NYTT lades ner den 1/3 2023.

Gamla Rodhnytt hittas i arkivet på https://www.okrodhen.se/Konto/Dokument/, i mappen Rodhnytt finns undermappar för varje år