Stigs Stipendium

Stigs stipendium: ett årligt stipendium till en person som under året gjort en utmärkande tävlingsinsats. 

Förutsättningar för utmärkelsen:  delas ut en gång per år, i samband med årsfest/klubbdag i början av nästkommande år. Den aktuella personen ska vara medlem i klubben. 

Hur gör jag för att nominera: skriv ett mail till okrodhen@hotmail.com

Namn på den nominerade samt motivering

Styrelsen utser personerna bland de nominerade och fastställer priset/utmärkelsen.