Möte funktionsansvariga Veteran SM 2024

Kommentarer

 
  • torsdag 12 oktober 2023
  • 08:00

Klubblokalen stora salen nere kl 18.30

Välkomna på ett möte där vi samlar ihop oss för att vara så bra förberedda som möjligt.

Länk till mötet:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQzMTJhZTQtZmRmYS00MGMwLTkxNTEtZGIyNzJiNjk5ZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f31685f5-5212-437d-a957-a48db44454da%22%2c%22Oid%22%3a%22ca90b58b-3457-4c9e-97d1-9d089d7fa0aa%22%7d

Vi samlar årets och föregående års erfarenheter från tävlingarna. Vi gör ett preliminärt körschema för helgen och en arbetsplan fram till dagen  med stort D och en plan B för oförutsedda händelser.

Vi kommer även att prata sponsorer och hur sponsorgruppen arbetar fram mot 2024.

Det du som funktionsansvarig behöver börja fundera på är tex behöver jag ett tält/flera?, Hur stort? Bord, antal? Stolar, antal? Dator antal, mm mm

Varmt välkomna!

/Jonas, Ulf och Jessica